Czym jest coaching?

Czym jest coaching? Jest to proces pomagania osobom i zespołom w wykonywaniu zadań w jak najlepszy sposób. Coach zmierza do rozmowy tak by przyniosła korzyści klientowi. To proces pomagania ludziom w stawaniu się osobami jakimi chcą być, z korzyścią  dla systemu. Coaching przyjmuje różne formy, w celu dopasowania się do potrzeb klienta. Działa na różnych płaszczyznach życia.

Główne cechy:

  1. Klient musi chcieć się zmienić.
  2. Klient jest bohaterem, bo wie czego chce.
  3. Zmiana musi być ekologiczna (analiza celu na szerszy aspekt szkolenia)

Rodzaje coachingu, dostępne w naszej ofercie:

  • Coaching Naukowy
  • Coaching Dietetyczny
  • Coaching Terapeutyczny
  • Coaching Zawodowy
  • Coaching Biznesowy
  • Coaching Małżeński

Zapoznaj się z naszą ofertą coachingu: https://coaching-polska.pl/

Czym jest coaching?